Во прилог се дадени линковите од каде можете да ги превземете Барањата за финансиска поддршка за исплата на платите на работниците и физички лица кои вршат самостојна дејност , од Управата за јавни приходи.

http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/227

http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/228

BFP-IP_2_268_2020_10.11.2020

BFS-SVD_2_268_2020_10.11.2020

PDF Embedder requires a url attribute