Коефициент на МДБ за Април 2023 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“ 112/14…275/19 и “Службен весник на РСМ“ 290/2020 и 151/2021), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ...

Прикажи

ОДЛУКА ЗА OПРЕДЕЛУВАЊЕ ОБВРСКА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ПРИБАВУВААТ И ПРОДАВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕН РЕДОСЛЕД (со примена до 31 МАЈ 2023 година) (74/23, 92/23)

Член 1 Со оваа одлука се определува обврска на трговците кои претставуваат правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар согласно со закон, како и трговците кои претставуваат правни и ...

Прикажи

ОДЛУКА ЗА OПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО, (со примена до 31 МАЈ/20023 година (71/23, 78/23, 92/23)

Член 1 Со оваа одлука се определуваат највисоките цени во трговијата на мало нa следните производи: – свежи домати, – свежи краставици, – кромид, – свежи зелени пиперки, – грав, – леќа, – ...

Прикажи

ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ СО ПРИМЕНА ДО 30 ЈУНИ/2023 ГОДИНА (135/22, 137/22, 206/22, 217/22, 283/22, 91/23)

Член 1 Со оваа одлука се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата со следните производи: – леб бел (сечен на парчиња или цел); – шеќер бел; – сончогледово масло за јадење (без ладно ...

Прикажи

Советување КПУ бр.2/2023 година

Пријавувањето можете да го извршите на следниов линк: https://eurokonsaltplus.com.mk/#obuka или со пополнување на Пријавата која е дадена во прилог. Пријавата пополнете ја и испратете ја на нашата e-маил адреса: ...

Прикажи

СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВИТЕ

Согласно Законот за даночна постапка, со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, и поради повеќето неработни денови во месец април 2023 година, Управата за јавни приходи ги известува ...

Прикажи

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Во Службен весник на РСМ 78 од 11 април 2023 година објавена е Одлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало со која е измена се објавени се нови зголемени цени на одделни ...

Прикажи