Јавни повици за финансиска поддршка од Влада на РСМ

До 25.05.2021 година Јавен повик за доделување финансиска поддршка на естрадни уметници, (Пријава и Изјава) види линк: https://vlada.mk/node/25202 Jавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани игротеки и приватни ...

Прикажи

KOEФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА АПРИЛ 2021 ГОДИНА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ...

Прикажи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА УГОСТИТЕЛИТЕ РЕГИСТРИРАНИ СО ШИФРИ НА ПРИОРИТЕТНА ДЕЈНОСТ 56.10, 56,29 И 56.30 ОД НКД

Услови: Шифра на дејност: 56,10; 56,29 и 56,30 од НКД: Финансирање: 30% од просечен месечен приход од 2019 и 2020 година; Износ: 15.200 х број на вработени х 30% од просечен месечен просечен приход од 2019 година х број на денови на ...

Прикажи

Забраната за движење од 28 Април почнува од 21:00 часот, отворените делови на угостителските објекти ќе работат до 20:30 часот

Владата на РС Македоија на својата 67  седница одржана на 27.04.2021 година, ги прифати препораките на Комисијата за заразни болести и донесе измени и дополнувања на мерките за заштита и спречување на ширењето на КОВИД-19. Со овие ...

Прикажи

ПОСТАВЕНО БAРАЊЕТО ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ НА СИСТЕМОТ Е-ПДД

Согласно Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, за месеците февруари и март 2021 година, физичките лица кои вршат ...

Прикажи

НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИОТ СОФТВЕР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА

Согласно  Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година, објавен во (“Службен весник ...

Прикажи

Презентиран шестиот пакет на економски мерки: Таргетирана поддршка од 17,8 милиони евра за 10.000 фирми и 60.000 вработени

Владата на Р.С.Македонија на својата, 66-та седница, одржана на 20.04.2021 година,  го усвои VI – Шестиот пакет на мерки кој опфаќа 7 Седум мерки со кои се таргетирани најпогодените сектори од корона кризата, со вредност од ...

Прикажи

БАРАЊЕ З ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА

Врз основа на Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година („Службен весник на РСМ“, бр. ...

Прикажи

OБЈАВЕНИ ЗАКОНИТЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ И НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ/2021 ГОДИНА

Во Службен весник на РСМакедонија  85/2021 година се објавијаа: – Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за ...

Прикажи