ИЗГЛАСАНИ ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ДДВ ЗА ПРОМЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВАТА ОД 18% НА 5%

Согласно измената на Законот за ДДВ  се пропишува намалување на стапката од 18% на 5% за прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата за период од денот на влегување во сила на законот до 30 ЈУНИ/2022 година. Во ...

Прикажи

ПЕНЗИОНИРАЊЕ СО 64 ГОДИНИ ВОЗРАСТ И 15 ГОДИНИ ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Согласно измената на Законот за работните односи објавена во  („Службен весник на РС Македонија” 151/2021 ), која стапува во сила од 14.07.2021 година,  членот 104 кој се однесува за прекин на Договорот за работа поради ...

Прикажи

ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА (Нов износ за Даночно признат расход за Регрес за годишен одмор и други измени)

Измените  на Законот за Данокот на добивка објавени во (“Службен весник на РС Македонија” 151/2021 година), кои влегуваат во сила од 14 јули 2021 година, се однесуваат на следните области: 1. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ...

Прикажи

НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА КОВИД-4 ЈАВЕН ПОВИК БР. 1

Врз основа на Законот за Развојна банка на Северна Македонија (Сл.Весник на Република Македонија бр.105/2009 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.77/21), Договорот за администрирање на Фонд за финансиска поддршка и ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Јуни 2021 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2021 ...

Прикажи

НОВА РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ПЕРИОДОТ од 01.07.2021 до 31.12.2021

ПОЧИТУВАНИ! Согласно ОБЈАВАТА  на Народна банка на РС Македонија бр. 02-19476/1 од 29 Јуни 2021 година, Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.07.2021 до 31.12.2021 година која изнесува: ...

Прикажи

ЈАВЕН ПОВИК ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИ КРЕДИТИ ОД ,,КОВИД 2”

Почитувани,  Во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош објавена во Службен весник на РСМ бр.121 од ...

Прикажи

ОБЈАВА ЗА НАДГРАДБА НА СОФТЕР НА ФИСКАЛЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА ЗА ДДВ ОБВРЗНИЦИ

1. ДДВ ОБВРЗНИЦИ ШТО НЕ СЕ УГОСТИТЕЛИ (ПРИМЕР: ПЗУ Продавачи на погребна опрема)     Рок: НАЈДОЦНА ДО 01.07.2021 година НАЈДОЦНА ДО 1 јули 2021 година согласно последната промена на Правилникот за техничките и ...

Прикажи