Коефициент на МДБ за Мај 2024 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“ 112/14…275/19 и “Службен весник на РСМ“ 290/2020 и 151/2021), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ...

Прикажи

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ – КПУ БР.2/2024 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, организира советување – КПУ Бр.2/2024 – 16 КПУ часа во месец Јуни 2024 година, со следниот распоред: Понуда за Грција – Неос Мармарас.pdf Пријавувањето можете да го извршите на ...

Прикажи

Листа на земјоделски и прехранбени производи врз основа на која се утврдуваат нефер трговските практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи согласно Законот за забрана на нефер трговски практики

Согласно член 5 од Законот за нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехрамбени производи (Службен весник на РСМ 99/2024),  Министерството за економија ја донесе Листата на земјоделски и прехрамбени ...

Прикажи

Известување од ИСОС за потребени часови на КПУ за сметководители и овластени сметководители до крајот на вториот циклус на обуки за КПУ

ИСОС известува дека, на седница на Комисијата за образование, обука и публикации на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, одржана на ден 23.04.2024 година, беше усвоен предлогот од ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Април 2024 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“ 112/14…275/19 и “Службен весник на РСМ“ 290/2020 и 151/2021), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ...

Прикажи

ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до

            Се повикуваат невработените млади лица до 29 години евидентирани во АВРСМ со минимум завршено средно образование кои немаат работно искуство да ...

Прикажи

ЈАВЕН ПОВИК до работодавачи

Се повикуваат работодавачите кои имаат потреба да обезбедат квалификувани работници преку обука, да пополнат пријава за учество во програмата по електронски пат за учество во оваа мерка. Обуката ќе ја спроведуваат верификувани ...

Прикажи

Јавен повик до Здруженија на граѓани и приватни установи за вон семејна социјална заштита на стари лица

Се повикуваат сите заинтересирани постоечки Здруженија на граѓани и приватни установи за вон- семејна социјална заштита на стари лица (приватни старечки домови) кои имаат желба и мотив да станат или да ги прошират своите капацитети ...

Прикажи