ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА БФП-ИП/2 И БФС-СВД/2 ДО 12 НОЕМВРИ 2020

Се известуваат даночните обврзници и сметководители дека последниот рокот за поднесување на Барањата за финансиска поддршка образец БФП-ИП/2 и образец БФС-СВД/2 e денес, 12 ноември 2020 година.

Прикажи

БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА, БФП-ИП/2 И БФС-СВД/2

Во прилог се дадени линковите од каде можете да ги превземете Барањата за финансиска поддршка за исплата на платите на работниците и физички лица кои вршат самостојна дејност , од Управата за јавни приходи. ...

Прикажи

МПИН И ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПЛАТИ (денес задолжително поднесување на МПИН)

Денес 10.11.2020 година е последен ден за поднесување на МПИН за плата за месец ОКТОМВРИ и сите обврзници имаат обврска да го поднесат заклучно со денешен ден. Барањето за финансиска поддршка БФП-ИП2, дополнително ќе биде достапно ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за ОКТОМВРИ 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ...

Прикажи

Известување на регулирање на боледувањето на вработени лица заболени од COVID – 19 (Коронавирус) како и вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза

По однос на почестите прашања од подрачните служби како и од фирмите за тоа како да се регулира правото на надоместок на плата за време на привремена спреченост за рабоа на вработените лица кои имаат симптоми и се заболени од COVID – ...

Прикажи

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Владата на Република Северна Македонија во рамките на четвртиот сет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19 го усвои пакетот мерки кој, меѓу другото, предвидува директна финансиска поддршка на приватниот ...

Прикажи

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ НА КПУ БР. 2/2020 ГОДИНА – ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО – ON LINE СОВЕТУВАЊЕ-

Поради почитување на Протоколи кои произлегуваат од Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на Коронавирусот Covid-19 и грижата за нашите соработници, ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС ДОО Скопје ги известува сите ...

Прикажи

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Советување за најновите законски измени!

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува еднодневно Континуирано Профeсионално Усовршување, во месец Ноември 2020 година, со следниот распоред: 03 НОЕМВРИ – ВИНИЦА 04 НОЕМВРИ – ...

Прикажи

ВИКЕНД БЕЗ ДДВ (Враќање на ДДВ од промет на 10.11 и 12.X од македонски производи)

Со измени на Законот за враќање на дел данокот на додадена вредност на физичките лица (“Службен весник на РСМ” 133/2019), се овозможува враќање на ДДВ од прометот остварен во деновите 10, 11 и 12 октомври во полн износ. Со измените на ...

Прикажи