ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РСМ

Почитувани, Во прилог Ви го презентираме Известувањето од Централен регистар на РСМ, во врска со запишување на лиценците на Друштва за вршење сметководствени работи. Бидејќи Инситутот нема издавано дигитално потпишана лиценца, односно ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Јули 2022 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, 112/14… 290/20; 151/21), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ ...

Прикажи

ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

ОБЈАВЕН НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ Во (Службен весник на РСМ 173/2022) од 01.08.2022 година објавен е новиот Закон за вршење на сметководствени работи кој влегува во сила на 09.08.2022 година. Со влегување во сила ...

Прикажи

15 ЈУЛИ/2022 ГОДИНА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ И НАЛОГ ЗА УПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРОДАЖБА НА КЕСИ ЗА ПЕРИОД АПРИЛ-ЈУНИ/2022 година.

Трговците кои согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, (Службен весник на РСМ 215/2021), се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари по парче, се должни за II квартал од 2022 година а ...

Прикажи

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА за работа во недела и на празник

Почитувани, Во “Службен весник на РСМакедонија” 150/2022, објавена е измената на Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија, кој влегува во сила од 09 Јули 2022 година, со кои се уредува работното време за кои е ...

Прикажи

Се замрзнува маржата на лебот, шеќерот и зејтинот на 5%, а на брашно, макарони, ориз, кравјо млеко и јајца на 10% во трговија на големо и мало, од 14.06.2022 година

Од 14.06.2022 година, со Одлуката за определување на највисока трговска маржа на основните прехранбени производи во трговијата на големо и на мало, се определува највисока маржа на дел од најфреквентните прехранбени производи. ...

Прикажи

Правилник за формата и содржината на образецот на пријвата за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект

Во (“Службен весник на РСМ” 122/2022) објавен е Правилникот за формата и содржината на образецот на пријвата за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг ...

Прикажи