Советување КПУ бр.4/2023 година

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, организира советување – КПУ Бр.4/2023 – 8 и 16 КПУ часа во месец Декември 2023 година, со следниот распоред: Понуда за Андалузија од 06 до 11-Декември-2023.pdf Пријавувањето можете да ...

Прикажи

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Почитувани, Ве известуваме за измената на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало, кои измени стапуваат на сила од 09.11.2023 година со важност до 31.12.2023 година. ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Октомври 2023 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“ 112/14…275/19 и “Службен весник на РСМ“ 290/2020 и 151/2021), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ...

Прикажи

СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ- 04 ПРИЈАВИТЕ ДО 26 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

Со оглед на ограничените човечки ресурси кај сметководителите и неработните денови по повод празниците, а со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночните пријави преку системот е- Даноци, Управата за јавни приходи ги известува ...

Прикажи

ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА ДДВ СТАПКА

Почитувани, Ве информираме дека во (“Службен весник на РСМ” 214/2023) од 12 Октомври 2023 година, објавена е измената на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Септември 2023 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“ 112/14…275/19 и “Службен весник на РСМ“ 290/2020 и 151/2021), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ...

Прикажи

Советување КПУ бр.3/2023 година

Почитувани, Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, организира советување – КПУ Бр.3/2023 – 8 КПУ часа во месец Октомври 2023 година, со следниот распоред: Понуда Фрушке Терме – Октомври 2023 година.pdf Пријавувањето ...

Прикажи

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДДВ

Почитувани, Во (“Службен весник на РСМ” 203/2023 година), објавена е ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДДВ, ВРЕДНОСТ и истата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ...

Прикажи