Почитувани,

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, најавува Еднодневна и Дводневна Обука во месец Декември 2022 година, за новите законски прописи, извршување и даночен третман на пописот, сметководствена евиденција на разликите утврдени со пописот, останати даноци, МСС и МСФИ.

Обуките ќе се одржат со следниот распоред:

Пријавувањето можете да го извршите на следниов линк: https://eurokonsaltplus.com.mk/#obuka

или со пополнување на Пријавата која е дадена во прилог.

Пријавата пополнете ја и испратете ја на нашата e-маил адреса: info@eurokonsaltplus.com.mk

Пријава за обука – Декември 2022

Програма-за-Обука-Декември-2022.pdf

Цена за еднодневна обука 2.360 денари со вклучен 18% ДДВ.

Дводневна обука во странство 4.000 ден.

Начин на плаќање  исклучиво на трансакциска сметка:

Еуро Консалт Плус ЕДБ МК 4030005567697

Tрансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Повеќе информации можете да добиете на нашите телефонски броеви 02/321-327, 3215-328, 3211-616