Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува еднодневно Континуирано Профeсионално Усовршување, во месец Ноември 2020 година, со следниот распоред:

03 НОЕМВРИ – ВИНИЦА

04 НОЕМВРИ – СКОПЈЕ

05 НОЕМВРИ – СТРУМИЦА

06 НОЕМВРИ – БИТОЛА

10 НОЕМВРИ – ОХРИД

11 НОЕМВРИ – ГОСТИВАР

Поради почитување на Протоколи кои произлегуваат од Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот Covid-19, секое присуство ќе биде потребно однапред да биде евидентирано.

Секој учесник на семинарот ќе биде потребно да испрати пополнета пријава на е-маил: info@eurokonsaltplus.com.mk,

Надоместот за КПУ изнесува 2.000 ден. плус 18% ДДВ

Начин на плаќање, исклучиво на трансакциска сметка:

Еуро Консалт Плус ЕДБ МК 4030005567697

Трансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Повеќе информации за советувањето можете да добиете на тел/факс: 02/3215-327; 3215-328 како и на е-маил адреса info@eurokonsaltplus.com.mk