Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, организира советување – КПУ Бр.2/2024 – 16 КПУ часа во месец Јуни 2024 година, со следниот распоред:

Понуда за Грција – Неос Мармарас.pdf

Пријавувањето можете да го извршите на следниов линк: https://eurokonsaltplus.com.mk/#obuka

или со пополнување на Пријавата која е дадена во прилог.

Пријавата пополнета испратете ја на нашата e-маил адреса: info@eurokonsaltplus.com.mk или eurokonsaltplusdoo@gmail.com

Пријава за КПУ бр.2-2024.pdf

Програма за КПУ бр.2-2024.pdf

Цена за КПУ обука за 16 КПУ часа 4.720 денари со вклучен 18% ДДВ.

Начин на плаќање  исклучиво на трансакциска сметка:

Еуро Консалт Плус ЕДБ МК 4030005567697

Tрансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Повеќе информации можете да добиете на нашите телефонски броеви 02/321-327, 3215-328, 3211-616