Согласно член 5 од Законот за нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехрамбени производи (Службен весник на РСМ 99/2024),  Министерството за економија ја донесе Листата на земјоделски и прехрамбени производи, врз основа на која се утврдуваат нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехрамбени производи.  

Во прилог Ви доставуваме линк за превземање на Листата.   

Листа-земјоделски-прехранбени-производи.pdf