Почитувани,

Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 и Уредбата со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија „Службен весник на РСМ“ бр.88/20, износот на Mинимална плата почнувајќи од Mесец ЈУЛИ 2020 година дo Meсец MAРТ 2021 година ќе изнесува:

  • во БРУТО износ изнесува 21.776,00 денари.
  • во НЕТО из износ изнесува 14.934,00 денари.