Почитувани,

Новата Минимална плата почнувајќи од Март/2024 до Февруари/2025 година ќе изнесува:


– НЕТО ПЛАТА – 22.567,00 денари,

– БРУТО ПЛАТА – 33.352,00 денари.

Во “Службен весник на РСМ” 68 од 22.03.2024 година министерот за труд и социјална политика ја објави висината на минималната бруто плата која ќе изнесува 33.352,00 денари. Нето платата од овој износ е 22.567,00 денари и треба да започне да се применува почнувајќи од платата за месец Март 2024 година заклучно со исплатата на платата за месец Февруари 2025 година.