Согласно член 13 став 1 точка 11 од Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредни мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест ЦОВИД-19 предизвикана од вирусот САРС ЦОВ-2, случаите и временскиот период на нивна примена, објавена во (“Службен весник на РСМакедонија од 04.11.2020 година , СЕ ОСЛОБОДУВААТ БРЕМЕНИТЕ ЖЕНИ ОД РАБОТА И РАБОТНИ ОБВРСКИ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА РАБОТНО МЕСТО ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА ПАНДЕМИЈАТА СО ЦОВИД-19 ПРОГЛЕСЕНА ОД Светската здравствена Организација.