Почитувани,

Ве информираме дека Инситутот на сметководители и овластени сметководители, Упатува последен повик за ажурирање податоци најдоцна до  09.01.2023 година.

Доколку податоците не Ви се ажурирани до 09.01.2023 година, Ве информираме дека истите нема да бидат проследени до ЦРМ.

Досега ажурирале податоци 5080 овластени сметководители и 766 сметководители од вкупниот број запишани во соодветните регистри.

Дополнително, Ве известуваме дека сите сметководители и овластени сметководители кои имаат уверенија, а  кои не се упишани во соодветните регистри нема да може да ажурираат податоци односно не се активни.

Сите досега поднесени барања за упис во регистар, штом се процесираат  ќе бидат надополнети во ажурираниот список.

Линк за ажурирање на на податоци https://smetkovoditel.isos.com.mk/login