НАПОМЕНА: Ве молиме за да може навремено да Ви го доставиме материјалот за ON-LINE обуката, Вашата уплата и пријава да ги извршите најдоцна до 31 јануари 2022 година.

Пријава за КПУ бр.1/2022 година

Програма за КПУ Бр.1/2022.pdf

Преземи Про-фактура за Советување – КПУ бр.1/2022