Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, организира советување – КПУ Бр.4/2023 – 8 и 16 КПУ часа во месец Декември 2023 година, со следниот распоред:

Понуда за Андалузија од 06 до 11-Декември-2023.pdf

Пријавувањето можете да го извршите на следниов линк: https://eurokonsaltplus.com.mk/#obuka

или со пополнување на Пријавата која е дадена во прилог.

Пријавата пополнета испратете ја на нашата e-маил адреса: info@eurokonsaltplus.com.mk или eurokonsaltplusdoo@gmail.com

Пријава за КПУ бр.4/2023.pdf

Програма-за-КПУ-Бр.4 / 8-кпу-часа.pdf

Програма-за-КПУ-Бр.4 / 16-кпу-часа.pdf

Цена за КПУ обука во Македонија за 8 КПУ часа 2.360 денари со вклучен 18% ДДВ.

Цена за КПУ обука во странство за 16 КПУ часа 4.000 ден. (ослободено од ДДВ по член 14 став 2 точка 3а од Закон за ДДВ)

Профактура-8 кпу часа.pdf

Профактура-16 кпу часа.pdf

Начин на плаќање  исклучиво на трансакциска сметка:

Еуро Консалт Плус ЕДБ МК 4030005567697

Tрансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Повеќе информации можете да добиете на нашите телефонски броеви 02/321-327, 3215-328, 3211-616