Во Службен весник на РСМакедонија  85/2021 година се објавијаа:

– Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците ФЕВРУАРИ  и МАРТ/ 2021 година и

– Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците ФЕВРУАРИ  и МАРТ / 2021 година.

Законите влегоа во сила на 19 АПРИЛ/2021 година.

НАПОМЕНА: Подзаконските акти ќе се донесат во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на Законите .