Коефициент на МДБ за СЕПТЕМВРИ 2021 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ...

Прикажи

СОВЕТУВАЊЕ – КПУ БР.3/2021

Почитувани, Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, организира советување – КПУ Бр.3/2021 – 8 КПУ часа во месец Септември/Октомвмри 2021 година, со физичко присуство со следниот распоред: Струмица Хотел “Вила Парк” 24 ...

Прикажи

НАЈНОВИ МЕРКИ, ПРОТОКОЛИ ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА ОД КОВИД-19

Владата на Република Северна Македонија на редовна 99-та седница одржана на 17.08.2021 година, ги донесе најновите мерки, протоколи препораки за заштита на здравјето на населението од КОВИД – 19, врз основа на препораките од ...

Прикажи

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Од 24.08.2021 година почнува примената на новиот Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ” 42/20). Рокот од 18 месеци беше периодот во кој контролорите и обработувачите на личните податоци требаше да превземат ...

Прикажи

ИЗГЛАСАНИ ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ДДВ ЗА ПРОМЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВАТА ОД 18% НА 5%

Согласно измената на Законот за ДДВ  се пропишува намалување на стапката од 18% на 5% за прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата за период од денот на влегување во сила на законот до 30 ЈУНИ/2022 година. Во ...

Прикажи

ПЕНЗИОНИРАЊЕ СО 64 ГОДИНИ ВОЗРАСТ И 15 ГОДИНИ ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Согласно измената на Законот за работните односи објавена во  („Службен весник на РС Македонија” 151/2021 ), која стапува во сила од 14.07.2021 година,  членот 104 кој се однесува за прекин на Договорот за работа поради ...

Прикажи

ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА (Нов износ за Даночно признат расход за Регрес за годишен одмор и други измени)

Измените  на Законот за Данокот на добивка објавени во (“Службен весник на РС Македонија” 151/2021 година), кои влегуваат во сила од 14 јули 2021 година, се однесуваат на следните области: 1. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ...

Прикажи